Thứ 6 Ngày 13 Phần 9: Sự Hồi Sinh Của Jason - Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)
0 lượt xem
Thứ 6 Ngày 13 Phần 9: Sự Hồi Sinh Của Jason - Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)
Xem phim
[Thứ 6 Ngày 13 Phần 9: Sự Hồi Sinh Của Jason - Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thứ 6 Ngày 13 Phần 9: Sự Hồi Sinh Của Jason - Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993) [/info] [nd] Thứ 6 Ngày 13 Phần 9: Sự Hồi Sinh Của Jason - Jason Goes to Hell: The Final Friday (1993) Vì sợ Jason Voorhees sẽ không ngừng việc giết người của hắn lại nên chính phủ Mỹ quyết định phải cho một lực lượng FBI hùng hậu tới hồ Crystal để tiêu diệt hắn.

Những người lính chiến đấu rất dữ dội và cuối cùng Jason cũng bị nổ tan xác, nhưng họ không biết rằng Jason vẫn còn sống, linh hồn của hắn sẽ bay khắp nơi rồi nhập vào một người nào đó để tiếp tục việc giết chóc... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/950402545846170.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/TbasIKbrKc.html?auto=false]
Thể loại
Cập nhật 24/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem