Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato - Space Battleship Yamato (2010)
0 lượt xem
Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato - Space Battleship Yamato (2010)
Xem phim
[Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato - Space Battleship Yamato (2010)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato - Space Battleship Yamato (2010) [/info] [nd] Chiến Hạm Vũ Trụ Yamato - Space Battleship Yamato (2010) Câu chuyện kể về cuộc hành trình vượt 168,000 năm ánh sáng đến hành tinh Iskanda của tàu Yamato.

Năm 2199, Trái Đất bị đế chế Gamilas từ ngoài vũ trụ xâm lược và phá hoạt. Nhân loại còn lại 1 năm trước khi bị tuyệt diệt. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/aQMtpDUtZbK8/] [SP #2|https://ssplay.net/v/643843486905097.html?auto=false] [ZE #3|https://zembed.net/v/LyHXeIhWvS.html?auto=false] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3515098598014]
Cập nhật 27/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem