Trai Bao - The Gigolo (2015)
0 lượt xem
Trai Bao - The Gigolo (2015)
Xem phim
[Trai Bao - The Gigolo (2015)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trai Bao - The Gigolo (2015) [/info] [nd] Trai Bao - The Gigolo (2015) Phim kể về anh chàng mới lớn thật thà ngây ngô Jufeng, người có vẻ ngoài thu hút người khác phái.

Cuộc đời nhiều điều thay đổi, khiến chàng trở thành một gã trai bao sành sỏi, để lọt vào mắt... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/800880793068144.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/IcvwbDEspz.html?auto=false] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1Vq8Rih-Fq6CpJ3UHDgBXVT5El04peqCV] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/791141550654]
Cập nhật 10/06/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem