Đạo Diễn Khỏa Thân Phần 2 - The Naked Director (2021)
0 lượt xem
Đạo Diễn Khỏa Thân Phần 2 - The Naked Director (2021)
Xem phim
[Đạo Diễn Khỏa Thân Phần 2 - The Naked Director (2021)]
[stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [info] [+] Đạo Diễn Khỏa Thân Phần 2 - The Naked Director (2021)[/info] [ss] [Phần 1;/2022/06/The-Naked-Director-2019.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd] Review nhanh qua phim Đạo Diễn Khỏa Thân Phần 2

Nội Dung Phim
Phim tiếp tục là câu chuyện khi thành công rực rỡ, Muranishi nhắm đến những mục tiêu còn tham vọng hơn – thề ra mắt kênh truyền hình vệ tinh riêng. Nhưng anh càng bay cao thì những rủi ro càng lớn.

Chúc Mọi Người Xem Phim Vui Vẻ.
[/nd] [br/SV PS] [Tập 01|https://chillx.top/v/alAnQb1Xf487/] [Tập 02|https://chillx.top/v/xT3ci7v6UTpg/] [Tập 03|https://chillx.top/v/eTYxt3Xf8p2Q/] [Tập 04|https://chillx.top/v/30jurWATyw5V/] [Tập 05|https://chillx.top/v/8ZxtWvb80NIX/] [Tập 06|https://chillx.top/v/dLbWhpnGTtgg/] [Tập 07|https://chillx.top/v/Q5OE650nMurk/] [Tập 08-End|https://chillx.top/v/Lv7k2ja5Pvx1/] [br/SV SP] [Tập 01|https://ssplay.net/v/863442879998021.html?auto=false] [Tập 02|https://ssplay.net/v/967989945577250.html?auto=false] [Tập 03|https://ssplay.net/v/868307838423384.html?auto=false] [Tập 04|https://ssplay.net/v/185503140091895.html?auto=false] [Tập 05|https://ssplay.net/v/593786358833312.html?auto=false] [Tập 06|https://ssplay.net/v/767455757492118.html?auto=false] [Tập 07|https://ssplay.net/v/903901808791690.html?auto=false] [Tập 08-End|https://ssplay.net/v/620124378965960.html?auto=false] [br/SV ZE] [01|https://zembed.net/v/pwabGdCOnm.html?auto=false] [02|https://zembed.net/v/NQdPMzGgKA.html?auto=false] [03|https://zembed.net/v/UTfmLWFlvQ.html?auto=false] [04|https://zembed.net/v/vQdbvxxPlq.html?auto=false] [05|https://zembed.net/v/RUVDZqrqup.html?auto=false] [06|https://zembed.net/v/svnLbOMLAi.html?auto=false] [07|https://zembed.net/v/UrBVOrpVXV.html?auto=false] [08-End|https://zembed.net/v/CJnSXeEsFv.html?auto=false] [br/SV OK] [01|https://ok.ru/videoembed/3464607238782] [02|https://ok.ru/videoembed/3464607173246] [03|https://ok.ru/videoembed/3464760461950] [04|https://ok.ru/videoembed/3464760986238] [05|https://ok.ru/videoembed/3465259584126] [06|https://ok.ru/videoembed/3465824701054] [07|https://ok.ru/videoembed/3465824897662] [08-End|https://ok.ru/videoembed/3465824766590]
LỊCH CHIẾU: Xem Phim Hay trên PhimHit.xyz
Cập nhật 12/06/2022
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem