Điệp Vụ Voi Trắng - White Elephant (2022)
0 lượt xem
Điệp Vụ Voi Trắng - White Elephant (2022)
Xem phim
[Điệp Vụ Voi Trắng - White Elephant (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Điệp Vụ Voi Trắng - White Elephant (2022) [/info] [nd] Điệp Vụ Voi Trắng - White Elephant (2022) Gabriel Tancredi, một cựu lính thủy đánh bộ đã phá vỡ quy tắc ứng xử của mình để cứu một sĩ quan cảnh sát, Vanessa, người đã chứng kiến một vụ ám sát thất bại do Arnold Solomon, bạn của anh ta và là trùm băng đảng tàn nhẫn ra lệnh.
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/ROJpozJfxO8E/] [SP #2|https://ssplay.net/v/456996412740813.html?auto=false] [ZE #3|https://zembed.net/v/yenaaqYqgF.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem