Phản Giáo - Detention (2019)
0 lượt xem
Phản Giáo - Detention (2019)
Xem phim
[Phản Giáo - Detention (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phản Giáo - Detention (2019) [/info] [nd] Phản Giáo - Detention (2019) Hân mê thầy giáo nhưng Hân tưởng thầy giáo với cô giáo có tư tình lợi dụng Trọng Đình để lấy sách cấm thời Thiên Hoàng Minh Trị làm bằng chứng cho tổ chức giảng dạy sách cấm của thầy giáo nhầm chia rẻ cô giáo với thầy giáo nhưng Hân không ngờ thầy giáo với cô giáo và các người có liên quan trong trường hầu như đều bị xử tử.

Cắn rứt Hân treo cổ tự vẩn gặp lại thầy giáo, mong ước của thầy là cứu được người sống là Trọng Đình đang mong manh giữa ranh giới sống chết, ở thế giới người chết Hân đã đem Trọng Đình quay về. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/778930036558045.html?auto=false] [ZE #2|https://zembed.net/v/AqfYTehlbF.html?auto=false] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3549170633342]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem