Ngày Độc Lập - Independence Day (1996)
0 lượt xem
Ngày Độc Lập - Independence Day (1996)
Xem phim
[Ngày Độc Lập - Independence Day (1996)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ngày Độc Lập - Independence Day (1996) [/info] [nd] Ngày Độc Lập - Independence Day (1996) Người ngoài hành tinh đã đến trái đất và mục tiêu của họ là để chiếm lấy tài nguyên và phá huỷ.

Chiến đấu bằng công nghệ cao, sử dụng vũ khí tốt nhất của con người là cách duy nhất để tồn tại. Vũ khí hạt nhân đã được sử dụng... [/nd] [SP #2|https://ssplay.net/v/743471381151013.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem