Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười - The Gods Must Be Crazy (1980)
0 lượt xem
Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười - The Gods Must Be Crazy (1980)
Xem phim
[Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười - The Gods Must Be Crazy (1980)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười - The Gods Must Be Crazy (1980) [/info] [nd] Đến Thượng Đế Cũng Phải Cười - The Gods Must Be Crazy (1980) Cuộc sống của những người thổ dân tại hoang mạc Kalahari trở nên hỗn loạn vì một chai Cola từ trên trời rơi xuống.

Xi, một thành viên trong bộ tộc quyết định ra đi trả lại vật thể lạ cho Chúa trời.. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/ZaBgjMU0FEdg/] [SP #2|https://ssplay.net/v/673585658686028.html?auto=false] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/3556070460030]
Cập nhật 13/07/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem