Tàu Titanic - Titanic (1997)
0 lượt xem
Tàu Titanic - Titanic (1997)
Xem phim
[Tàu Titanic - Titanic (1997)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/7.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tàu Titanic - Titanic (1997) [/info] [nd] Tàu Titanic - Titanic (1997) Mở đầu với việc một nhóm thăm dò dưới đáy biển trong thập niên 1990 đã phát hiện ra bức tranh của một người con gái tên Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet) trong con tàu Titanic bị đắm đó. Vô tình, việc họ tìm thấy bức tranh và đang chiếu trên TV được một bà lão xem và nhận ra, bà lão ấy chính là cô gái trong bức tranh.

Từ đây họ được nghe kể về câu chuyện của người phụ nữ đó trong chuyến tàu Titanic định mệnh. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/EXe5PDBdbBtg/] [SP #2|https://ssplay.net/v/389590301447444.html?auto=false] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1gIdfAgSUHDmJzEsV545EWtKWGO_SfieD] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/3558441945726] [SP #5|https://ssplay.net/v/534957798404826.html?auto=false]
Cập nhật 14/07/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/7.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem