Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022)
0 lượt xem
Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022)
Xem phim
[Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022) [/info] [nd] Tuyết Sơn Phi Hồ: Kho Báu Phương Bắc - The Hidden Fox (2022) Câu chuyện trong tác phẩm diễn ra ở 10 năm sau, Hồ Phỉ – con trai Hồ Nhất Đao, lúc này lấy biệt hiệu là Quy Úc, đang truy tìm tám đại ác nhân.

Anh lợi dụng việc kho báu tái xuất giang hồ, ác nhân tụ hội tranh giành để báo thù cho cha – người bị giết chết một cách bí ẩn 10 năm về trước. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/KlHTobokLwFN/] [SP #2|https://ssplay.net/v/693705805059936.html?auto=false] [OK #3|https://www.ok.ru/video/3851896621739]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/5.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem