Vợ Nhân Tạo - Wifelike (2022)
0 lượt xem
Vợ Nhân Tạo - Wifelike (2022)
Xem phim
[Vợ Nhân Tạo - Wifelike (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vợ Nhân Tạo - Wifelike (2022) [/info] [nd] Vợ Nhân Tạo - Wifelike (2022) Khi một người nhân tạo được chỉ định làm bạn đồng hành với một người đàn ông góa vợ đau buồn, nó phải hành động giống như người vợ quá cố của anh ta. Một tổ chức ngầm đang cố gắng phá hoại chương trình của Meredith trong cuộc chiến chấm dứt hoạt động khai thác trí tuệ nhân tạo.

Khi những ký ức về tiền kiếp bắt đầu quay trở lại trong một thế giới không có gì giống như người ta tưởng, nó sẽ sớm bắt đầu đặt câu hỏi về thực tại. [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/XPSTLfaUnlu9/] [SP #2|https://ssplay.net/v/143778298464086.html?auto=false] [VI #3|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1kzjRUdw7HFDpKLdnTdtgTmo0x9PWjMRD]
Cập nhật 16/08/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem