Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022)
0 lượt xem
Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022)
Xem phim
[Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022)]
[stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022) [/info] [nd] Giả Kim Thuật Sư: Scar Báo Thù - Fullmetal Alchemist: The Revenge of Scar (2022) Khi một nhân vật bí ẩn bắt đầu nhắm vào các Nhà giả kim của Bang vì tội lỗi của họ chống lại Chúa, Nhà giả kim Edward Elric và anh trai Alphonse của anh ta là những người dễ bị tổn thương nhất, trong khi các homunculi bắt đầu lộ diện một lần nữa.
[/nd] [PS-TM|https://chillx.top/v/zHvUaFmK0yWA/] [SP-TM|https://ssplay.net/v/131132748805814.html?auto=false] [PS-Vietsub|https://chillx.top/v/hDka7mayFQLB/] [SP-Vietsub|https://ssplay.net/v/842809810406631.html?auto=false]
Trạng thái [stt/HD Vietsub+TM] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem