Thiên Thần Hộ Mệnh - Guardian Angel (1994)
0 lượt xem
Thiên Thần Hộ Mệnh - Guardian Angel (1994)
Xem phim
[Thiên Thần Hộ Mệnh - Guardian Angel (1994)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thiên Thần Hộ Mệnh - Guardian Angel (1994) [/info] [nd] Thiên Thần Hộ Mệnh - Guardian Angel (1994) Một tay ăn chơi giàu có đã thuê một nữ thám tử tên là Cynthia McKay (Cynthia Rothrock) có bề ngoài hấp dẫn, cô đã trở thành vệ sĩ, để bảo vệ anh ta khỏi một cô gái mắc chứng loạn thần Nina Lindell (Lydie Denier); cùng với một người phụ nữ khác là người đã giết chết người tình của cô thám tử này chỉ vài tháng trước đó.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/996159688466125.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3767381592702]
Cập nhật 27/09/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem