Cách Mạng Andor - Star Wars: Andor (2022)
0 lượt xem
Cách Mạng Andor - Star Wars: Andor (2022)
Xem phim
[Cách Mạng Andor - Star Wars: Andor (2022)]
[stt/Tập 12 / 12 Vietsub] [info] [+] Cách Mạng Andor - Star Wars: Andor (2022) [/info] [nd] Loạt phim Andor sẽ khám phá một góc nhìn mới từ thiên hà Chiến tranh giữa các vì sao, tập trung vào hành trình của Cassian Andor để khám phá sự khác biệt mà anh ta có thể tạo ra.

Phim mang đến câu chuyện về cuộc nổi dậy đang phát triển chống lại Đế chế và cách con người và hành tinh tham gia. Đó là một thời đại đầy nguy hiểm, lừa dối và âm mưu, nơi Cassian sẽ dấn thân vào con đường được định sẵn để biến anh ta thành một anh hùng nổi dậy.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/318205518441067.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/145084697753190.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/628004883312516.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/386386319581005.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/735506686071554.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/117088673843277.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/672170859244134.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/561284632732470.html?auto=false] [09|https://ssplay.net/v/931656708733903.html?auto=false] [10|https://ssplay.net/v/614394945816861.html?auto=false] [11|https://ssplay.net/v/551258711765209.html?auto=false] [12-End|https://ssplay.net/v/159612319949600.html?auto=false]
Trạng thái [stt/Tập 12 / 12 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem