Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)
0 lượt xem
Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)
Xem phim
[Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022)]
[stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh] [info] [+] Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Những Chiến Nhẫn Toàn Năng - The Lord of the Rings: The Rings of Power (2022) [/info] [nd] Phim lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong The Hobbit và Chúa tể những chiếc nhẫn của JRR Tolkien. Khi này thời kỳ hòa bình được xem là tương đối, các nhân vật từ quen đến mới sẽ phải đối mặt với những điều đáng sợ mà cái các ở Trung Đại đem tới.

Mọi vấn đề từ nơi sâu nhất của dãy núi sương mù, khu rừng hùng vĩ ở Lindon hay cả vương quốc đảo Numenor đều được nói lên.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/408947117626666.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/522262220167451.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/419347549478212.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/305316268155972.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/286999371730618.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/696481377300288.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/636684811363617.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/593903823031319.html?auto=false]
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem