Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát - Where the Crawdads Sing (2022)
0 lượt xem
Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát - Where the Crawdads Sing (2022)
Xem phim
[Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát - Where the Crawdads Sing (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát - Where the Crawdads Sing (2022) [/info] [nd] Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát - Where the Crawdads Sing (2022) Bộ phim kể về Kya Clark - một cô gái bị gia đình bỏ rơi, lớn lên ở vùng đầm lầy phía nam thị trấn Barkley Cove vào những năm 50.

Khi cảnh sát của thị trấn bị phát hiện đã qua đời, người ta bắt đầu dồn mọi mối nghi ngờ vào Kya. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/765367240955432.html?auto=false]
Cập nhật 09/09/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem