Lớp Học Ám Sát 2: Tốt Nghiệp - Assassination Classroom: The Graduation (2016)
0 lượt xem
Lớp Học Ám Sát 2: Tốt Nghiệp - Assassination Classroom: The Graduation (2016)
Xem phim
[Lớp Học Ám Sát 2: Tốt Nghiệp - Assassination Classroom: The Graduation (2016)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Lớp Học Ám Sát 2: Tốt Nghiệp - Assassination Classroom: The Graduation (2016) [/info] [nd] Lớp Học Ám Sát 2: Tốt Nghiệp - Assassination Classroom: The Graduation (2016) Tiếp tục với mâu thuẫn giữa các học sinh khi thời hạn ám sát đang đến gần.

Đồng thời danh tính của Korosensei dần được hé lộ, và cả vận mệnh của cả thế giới sẽ ra sao? [/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/0YtVIcJfvPQB/] [SP #2|https://ssplay.net/v/335847382330232.html?auto=false]
Cập nhật 11/10/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem