Huyền Thoại Shamshera - Shamshera (2022)
0 lượt xem
Huyền Thoại Shamshera - Shamshera (2022)
Xem phim
[Huyền Thoại Shamshera - Shamshera (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Huyền Thoại Shamshera - Shamshera (2022) [/info] [nd] Huyền Thoại Shamshera - Shamshera (2022) Tại thành phố hư cấu Kaza, một bộ tộc chiến binh bị giam cầm, nô dịch và tra tấn bởi một Shudh Singh độc tài tàn nhẫn.

Shamshera là một huyền thoại cho bộ tộc của anh ấy, những người không ngừng chiến đấu vì tự do và phẩm giá của bộ tộc mình. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/506951210399468.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3787204594302]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.8] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem