Kẻ Giả Danh - Shantaram (2022)
0 lượt xem
Kẻ Giả Danh - Shantaram (2022)
Xem phim
[Kẻ Giả Danh - Shantaram (2022)]
[stt/Tập 12 / 12 Vietsub] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Kẻ Giả Danh - Shantaram (2022) [/info] [nd] Kẻ Giả Danh - Shantaram (2022) Tên tù Lin Ford vượt ngục và giả danh với tư cách là một bác sĩ trong khu ổ chuột ở Bombay.

Mối quan hệ của anh ta với thế giới ngầm tội phạm ở đó dẫn anh ta đến Afghanistan, nơi anh ta hợp tác với một tên trùm băng đảng bị nhốt trong trận chiến với bọn tội phạm Nga. [/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/118357709712452.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/186825854496823.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/536433613134755.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/170716191745466.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/476938993152644.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/690259558045201.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/476341907762818.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/161025904946856.html?auto=false] [09|https://ssplay.net/v/392894632700416.html?auto=false] [10|https://ssplay.net/v/196978954805268.html?auto=false] [11|https://ssplay.net/v/871281769540574.html?auto=false] [12-End|https://ssplay.net/v/715367851571904.html?auto=false]
Cập nhật 15/10/2022
Trạng thái [stt/Tập 12 / 12 Vietsub] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem