Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022)
0 lượt xem
Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022)
Xem phim
[Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022)]
[stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022) [/info] [nd] Thiết Bị Ngoại Vi - The Peripheral (2022) Phim lấy bối cảnh trong tương lai khi công nghệ đã thay đổi xã hội, một người phụ nữ chuyên thử nghiệm các trò chơi thực tế ảo phát hiện ra mối liên hệ bí mật với một thực tại thay thế cũng như một tương lai đen tối khiến cô ấy và gia đình cô ấy gặp nguy hiểm thực sự.
[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/761908820519844.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/115385793149471.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/628785908636119.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/830255435986651.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/361249511440594.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/116606155617369.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/582311763117710.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/252440668642520.html?auto=false]
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem