Chu Tước Chiến Kỷ - The Red Sparrow (2022)
0 lượt xem
Chu Tước Chiến Kỷ - The Red Sparrow (2022)
Xem phim
[Chu Tước Chiến Kỷ - The Red Sparrow (2022)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chu Tước Chiến Kỷ - The Red Sparrow (2022) [/info] [nd] Chu Tước Chiến Kỷ - The Red Sparrow (2022) Trong thế giới tương lai, tập đoàn Ron sử dụng công nghệ để nô dịch con người, và học giả Y Na đã phát triển công nghệ “Đôi cánh lửa” để cứu loài người. Vào thời điểm quan trọng, Yina trao công nghệ tối mật cho con gái Y Ni của mình.

Hai mươi năm sau, Y Ni chiến đấu chống lại Nhóm Ron, hoàn thành quá trình biến đổi của chính mình và cứu người dân Kiều Đô. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/888945464872651.html?auto=false] [OK #2|https://www.ok.ru/videoembed/3983757281963]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem