Trốn Chạy Tử Thần - The Running Man (1987)
0 lượt xem
Trốn Chạy Tử Thần - The Running Man (1987)
Xem phim
[Trốn Chạy Tử Thần - The Running Man (1987)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trốn Chạy Tử Thần - The Running Man (1987) [/info] [nd] Trốn Chạy Tử Thần - The Running Man (1987) Ở một nước Mỹ loạn lạc, một cảnh sát bị kết án sai sẽ được tự do khi anh ta buộc phải tham gia vào một chương trình trò chơi truyền hình, nơi những kẻ bị kết án, những kẻ chạy trốn, phải chiến đấu với những kẻ giết người vì sự tự do của họ.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/263201585660378.html?auto=false] [VI #2|https://www.recentstatus.com/gd/?id=1I8F_sAAr5AkBGgXrVOhFcvlT1YjMyPRw]
Cập nhật 01/10/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem