Tần Số Chết - 0.0MHZ (2019)
0 lượt xem
Tần Số Chết - 0.0MHZ (2019)
Xem phim
[Tần Số Chết - 0.0MHZ (2019)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Tần Số Chết - 0.0MHZ (2019) [/info] [nd] Tần Số Chết - 0.0MHZ (2019) Bộ phim theo chân nhóm bạn có “sở thích” săn ma tìm đến một ngôi nhà hoang để kiểm chứng một nghiên cứu khoa học: khi sóng não con người chạm tới tần số 0.00MHz, đó chính là thời điểm mà chúng ta có thể nhìn thấy “ma quỷ”.

Từ đó, mọi chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy đến với từng thành viên, họ buộc phải quay trở lại ngôi nhà đó một lần nữa để kết thúc tất cả. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/812179795983764.html?auto=false] [SB #2|https://sblongvu.com/e/r8agahwxxin6.html] [SB-TM|https://sblongvu.com/e/c266vintmaeo.html]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem