Phố Fear Phần 3: 1666 - Fear Street: 1666 (2021)
0 lượt xem
Phố Fear Phần 3: 1666 - Fear Street: 1666 (2021)
Xem phim
[Phố Fear Phần 3: 1666 - Fear Street: 1666 (2021)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Phố Fear Phần 3: 1666 - Fear Street: 1666 (2021) [/info] [ss] [Phần 1;/2022/11/Fear-Street-1994-2021.html] [Phần 2;/2022/11/Fear-Street-1978-2021.html] [Phần 3;#*] [/ss] [nd] Phố Fear Phần 3: 1666 - Fear Street: 1666 (2021) Sau khi tái hợp bàn tay bị đứt lìa của Sarah Fier với phần còn lại của xác chết của cô ấy, Deena có một tầm nhìn hiển thị các sự kiện của năm 1666 dưới góc nhìn của Sarah Fier.

Cô sống với cha mình là George và anh trai Henry ở Union, khu định cư ban đầu trước khi nó được chia thành SunnyvaleShadyside. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/479815239293707.html?auto=false]
Cập nhật 01/11/2022
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem