Thấy (Phần 2) - See Season 2 (2021)
0 lượt xem
Thấy (Phần 2) - See Season 2 (2021)
Xem phim
[Thấy (Phần 2) - See Season 2 (2021)]
[stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh] [info] [+] Thấy (Phần 2) - See Season 2 (2021) [/info] [ss] [Phần 1;/2021/12/See-Season-1.html] [Phần 2;#*] [/ss] [nd] Baba Voss tìm kiếm Haniwa trong lãnh thổ thù địch. Nữ hoàng Kane phong Pennsa làm thủ đô mới của Payan và tuyên bố rằng những người bị mù không nên bị coi là phù thủy nữa. Baba đến thủ đô Trivantes của Trivantian và đối mặt với anh trai Edo Voss, anh trai và kẻ thù truyền kiếp của anh.

Jerlamarel đấu tranh để chấp nhận rằng anh ta đã vĩnh viễn mất khả năng nhìn. Khả năng lãnh đạo của Edo được đặt ra nghi vấn bởi bộ ba. BabaHaniwa gặp một bộ tộc chiến binh bí mật được gọi là The Compass, những người cam kết bảo vệ và bảo vệ những đứa trẻ bị khiếm thị.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/604846378167470.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/701581997589932.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/443751636892557.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/445832333630985.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/171702013247542.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/755869169616036.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/392151006807883.html?auto=false] [08-End|https://ssplay.net/v/467153975119193.html?auto=false]
Trạng thái [stt/Tập 08 / 08 Thuyết Minh]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem