Vệ Binh Dải Ngân Hà: Tập Đặc Biệt - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)
0 lượt xem
Vệ Binh Dải Ngân Hà: Tập Đặc Biệt - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)
Xem phim
[Vệ Binh Dải Ngân Hà: Tập Đặc Biệt - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vệ Binh Dải Ngân Hà: Tập Đặc Biệt - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) [/info] [nd] Vệ Binh Dải Ngân Hà: Tập Đặc Biệt - The Guardians of the Galaxy Holiday Special (2022) Quá thương Star-Lord cô đơn dịp Giáng sinh này vì mất đi Gamora, MantisDrax quyết định về Trái đất chuẩn bị một món quà siêu to khổng lồ và đầy tính ngã ngửa để tặng thuyền trưởng của họ.
[/nd] [PS #1|https://chillx.top/v/ZR6F5AWIBVmo/] [SP #2|https://ssplay.net/v/455376835332976.html] [SB #3|https://sblongvu.com/e/xlnocy92iiw5.html]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem