Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022)
0 lượt xem
Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022)
Xem phim
[Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022)]
[stt/Tập 09 / 09 Vietsub] [sc/7.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022) [/info] [nd] Ông Trùm Giang Hồ - Tulsa King (2022) Sau khi ra tù, đại ca mafia Dwight "Đại tướng" Manfredi bị đày tới Tulsa, Oklahoma, nơi hắn xây dựng một đế chế tội phạm mới với một đám đàn em hạng xoàng.
[/nd] [br/SV PS] [01|https://chillx.top/v/dArQ6urkUKOr/] [02|https://chillx.top/v/qjrdroR9ZbUq/] [03|https://chillx.top/v/zy4JwSbx7TX7/] [04|https://chillx.top/v/em3bMKG9pjCi/] [05|https://chillx.top/v/kZ7ydSekFEyB/] [06|https://chillx.top/v/LwdkFJ25gjrK/] [07|https://chillx.top/v/5FdQPMhuB8SQ/] [08|https://chillx.top/v/h3SGSqMcHTJi/] [09-End|https://chillx.top/v/javBecE25gRA/] [br/SV FB] [01|https://vnupload.net/v/483839523047208.html] [02|https://vnupload.net/v/927283257246017.html] [03|https://vnupload.net/v/870755974617269.html] [04|https://vnupload.net/v/269798239900006.html] [05|https://vnupload.net/v/330294962558481.html] [06|https://vnupload.net/v/416149276412195.html] [07|https://vnupload.net/v/239348922752671.html] [08|https://vnupload.net/v/371193321214781.html] [09-End|https://vnupload.net/v/527991461257139.html] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/203664721300204.html] [02|https://ssplay.net/v/580514936397472.html] [03|https://ssplay.net/v/343708815260065.html] [04|https://ssplay.net/v/566026544405354.html] [05|https://ssplay.net/v/400144152757194.html] [06|https://ssplay.net/v/559341870662238.html] [07|https://ssplay.net/v/526941827601856.html] [08|https://ssplay.net/v/344275526702403.html] [09-End|https://ssplay.net/v/527991461257139.html] [br/SV SB] [01|https://sblongvu.com/e/uzn7q92eo1wl.html] [02|https://sblongvu.com/e/b5csxct7g6y2.html] [03|https://sblongvu.com/e/132vclcpot4p.html] [04|https://sblongvu.com/e/2ytuuqabyd27.html] [05|https://sblongvu.com/e/kg5eipzfnj16.html] [06|https://sblongvu.com/e/osi7kmjulehi.html] [07|https://sbchill.com/e/smr6gl390znk.html] [08|https://sbchill.com/e/2lth4jzbxmea.html] [09-End|https://sbrity.com/e/h1kdo34lsof0.html]
Cập nhật 18/11/2022
Trạng thái [stt/Tập 09 / 09 Vietsub] [sc/7.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem