Dũng Sỹ Ulysses - Ulysses (1954)
0 lượt xem
Dũng Sỹ Ulysses - Ulysses (1954)
Xem phim
[Dũng Sỹ Ulysses - Ulysses (1954)]
[stt/SD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Dũng Sỹ Ulysses - Ulysses (1954) [/info] [nd] Dũng Sỹ Ulysses - Ulysses (1954) Một bộ phim chuyển thể từ thiên anh hùng ca thứ hai của Homer, nói về những nỗ lực của Ulysses để trở về nhà sau khi kết thúc mười năm chiến tranh.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/945149290892812.html?auto=false] [OK #2|https://ok.ru/videoembed/3911374932606]
Cập nhật 01/11/2022
Trạng thái [stt/SD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem