Chơi Bẩn - Raw Deal (1986)
0 lượt xem
Chơi Bẩn - Raw Deal (1986)
Xem phim
[Chơi Bẩn - Raw Deal (1986)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chơi Bẩn - Raw Deal (1986) [/info] [nd] Chơi Bẩn - Raw Deal (1986) Phim là câu chuyện về một nhân viên cấp cao của FBI (do Darren McGavin đóng) người muốn trả thù và chống lại một tổ chức Mafia.

Ông đã cài một cựu nhân viên FBI ( do Schwarzenegger đóng) để tiêu diệt các tổ chức đó từ bên trong... [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/847434479743242.html] [SB #2|https://sblongvu.com/e/bteollliip81.html]
Cập nhật 13/12/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem