Bảy Năm Ở Tây Tạng - Seven Years in Tibet (1997)
0 lượt xem
Bảy Năm Ở Tây Tạng - Seven Years in Tibet (1997)
Xem phim
[Bảy Năm Ở Tây Tạng - Seven Years in Tibet (1997)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Bảy Năm Ở Tây Tạng - Seven Years in Tibet (1997) [/info] [nd] Bảy Năm Ở Tây Tạng - Seven Years in Tibet (1997) Trong Thế chiến II, một tù binh trốn thoát và đến Tây Tạng, nơi anh gặp gỡ Đức Đạt Lai Lạt Ma – người cuối cùng đã thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống của anh.
[/nd] [FM #1|https://filemoon.sx/e/lng6c6xo8yf9/B_3Fy_Nam__3F_Tay_T_3Fng_-_Seven_Years_in_Tibet__40_1997_41_.mp4] [SB #2|https://sblongvu.com/e/4s968xfac44b.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4125399190142]
Cập nhật 18/12/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.4] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem