Nữ Thần Báo Tử Của Inisherin - The Banshees of Inisherin (2022)
0 lượt xem
Nữ Thần Báo Tử Của Inisherin - The Banshees of Inisherin (2022)
Xem phim
[Nữ Thần Báo Tử Của Inisherin - The Banshees of Inisherin (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Nữ Thần Báo Tử Của Inisherin - The Banshees of Inisherin (2022) [/info] [nd] Nữ Thần Báo Tử Của Inisherin - The Banshees of Inisherin (2022) PádraicColm Doherty từng là đôi bạn thân nổi tiếng trong vùng tuy nhiên một trong hai quyết định cắt đứt mối quan hệ mà không đưa ra lý do nào khiến cho Padraic phải vật lộn với những điều mà anh ta cảm thấy kỳ lạ cũng như tìm cách hàn gắn mọi thứ lại như ban đầu
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/384468301716777.html] [SB #2|https://sblongvu.com/e/7zo6rmbysd3u.html]
Cập nhật 19/12/2022
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.0] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem