Trí Tuệ Nhân Tạo Jung_E - Jung_E (2023)
0 lượt xem
Trí Tuệ Nhân Tạo Jung_E - Jung_E (2023)
Xem phim
[Trí Tuệ Nhân Tạo Jung_E - Jung_E (2023)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trí Tuệ Nhân Tạo Jung_E - Jung_E (2023) [/info] [nd] Trí Tuệ Nhân Tạo Jung_E - Jung_E (2023) Ở tương lai gần hậu tận thế, một nhà nghiên cứu tại phòng thí nghiệm AI dẫn đầu nỗ lực chấm dứt nội chiến bằng cách nhân bản bộ não của một người lính anh hùng: mẹ của bà.
[/nd] [SH #1|https://streamhide.to/e/l6c1kpwsck8d] [SP #2|https://ssplay.net/v/608047859122355.html?auto=false] [SB #3|https://sbchill.com/e/bdz98s13deix.html] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/4246843886206]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.7] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem