Trái Tim Sư Tử - Lionheart (1990)
0 lượt xem
Trái Tim Sư Tử - Lionheart (1990)
Xem phim
[Trái Tim Sư Tử - Lionheart (1990)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Trái Tim Sư Tử - Lionheart (1990) [/info] [nd] Trái Tim Sư Tử - Lionheart (1990) Van Damme trong vai một lính lê dương nhảy dù.

Khi nghe tin anh trai bị thương nặng, anh trở lại Los Angeles để tham gia vào một giải đấu ngầm để có thể kiếm tiền chữa trị cho anh trai mình. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/553416142861048.html?auto=false] [SB #2|https://sbchill.com/e/j4iq2zsube90.html]
Cập nhật 05/01/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem