Bản Danh Sách Của Schindler - Schindler's List (1993)
0 lượt xem
Bản Danh Sách Của Schindler - Schindler's List (1993)
Xem phim
[Bản Danh Sách Của Schindler - Schindler's List (1993)]
[stt/HD Vietsub] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Bản Danh Sách Của Schindler - Schindler's List (1993) [/info] [nd] Bản Danh Sách Của Schindler - Schindler's List (1993) Phim nói về Oskar Schindler, một nhà kinh doanh người Đức.

Phim bắt đầu vào năm 1939 với sự tập trung người Ba Lan gốc Do Thái của chính quyền Đức Quốc Xã sau khi xâm lược Ba Lan, từ việc bao vây, giam lỏng trong vùng tới xây dựng những khu tập trung Kraków Ghetto không lâu sau khi Đệ nhị thế chiến bắt đầu. Trong lúc đó, Oskar Schindler (Liam Neeson), một doanh nhân thất bại, đến thành phố từ Sudetenland với những hy vọng làm giàu. [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/553195577528741.html?auto=false] [SB #2|https://sbchill.com/e/x99lj4m9p3t7.html]
Thể loại
Cập nhật 03/01/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/7.2] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem