Những Người Còn Sót Lại - The Last of Us (2023)
0 lượt xem
Những Người Còn Sót Lại - The Last of Us (2023)
Xem phim
[Những Người Còn Sót Lại - The Last of Us (2023)]
[stt/Tập 09 / 09 Vietsub] [info] [+] Những Người Còn Sót Lại - The Last of Us (2023) [/info] [nd] Được chuyển thể từ tựa game nổi tiếng cùng tên, The Last of Us là câu chuyện về thế giới giữa đại dịch xác sống.

Đó là nơi mà JoelEllie, một cặp đôi được kết nối với nhau nhờ sự khắc nghiệt của thế giới, buộc phải dựa vào nhau giữa những hoàn cảnh tàn khốc trong chuyến hành trình xuyên nước Mỹ thời hậu đại dịch.[/nd] [br/SV SP] [01|https://ssplay.net/v/928595920817719.html?auto=false] [02|https://ssplay.net/v/246856867439216.html?auto=false] [03|https://ssplay.net/v/687290408958991.html?auto=false] [04|https://ssplay.net/v/707892355819543.html?auto=false] [05|https://ssplay.net/v/557151023712423.html?auto=false] [06|https://ssplay.net/v/716301829864581.html?auto=false] [07|https://ssplay.net/v/722600991941160.html?auto=false] [08|https://ssplay.net/v/726714188853899.html?auto=false] [09-End|https://ssplay.net/v/266032641132672.html?auto=false] [br/SV FB] [01|https://vnupload.net/v/928595920817719.html?auto=false] [02|https://vnupload.net/v/246856867439216.html?auto=false] [03|https://vnupload.net/v/687290408958991.html?auto=false] [04|https://vnupload.net/v/707892355819543.html?auto=false] [05|https://vnupload.net/v/557151023712423.html?auto=false] [06|https://vnupload.net/v/716301829864581.html?auto=false] [07|https://vnupload.net/v/722600991941160.html?auto=false] [08|https://vnupload.net/v/726714188853899.html?auto=false] [09-End|https://vnupload.net/v/266032641132672.html?auto=false] [br/SV SB] [01|https://sbchill.com/e/ux895h92r42u.html] [02|https://sbchill.com/e/9xa90wbmpq3x.html] [03|https://sbrity.com/e/4uq0qv6wj5hi.html] [04|https://sbhight.com/e/ti3mvunzopvg.html] [05|https://sbhight.com/e/uaenhice540q.html] [06|https://sbbrisk.com/e/nqhyh2b3lhrw.html] [07|https://sbbrisk.com/e/bxz5qlemych0.html] [08|https://sbbrisk.com/e/jzfp6rb1lc7b.html] [09-End|https://sbbrisk.com/e/6inarar7d5pm.html]
Trạng thái [stt/Tập 09 / 09 Vietsub]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem