Ma Cà Rồng Báo Thù - V for Vengeance (2022)
0 lượt xem
Ma Cà Rồng Báo Thù - V for Vengeance (2022)
Xem phim
[Ma Cà Rồng Báo Thù - V for Vengeance (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Ma Cà Rồng Báo Thù - V for Vengeance (2022) [/info] [nd] Ma Cà Rồng Báo Thù - V for Vengeance (2022) Sau khi biết rằng em gái của họ đã thoát khỏi một vụ bắt cóc và trước đó cha mẹ của họ cũng đã bị giết chết, hai chị em bị ghẻ lạnh phải hợp lực để giải cứu cô khỏi một nhóm ma cà rồng khát máu.
[/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/836493010736174.html?auto=false] [SB #2|https://sbchill.com/e/vbqsiqv6iyni.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4260160080510]
Cập nhật 26/01/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/4.9] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem