Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022)
0 lượt xem
Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022)
Xem phim
[Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022) [/info] [nd] Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt - Black Panther: Wakanda Forever (2022) Nữ hoàng Ramonda, Shuri, M’Baku, OkoyeDora Milaje chiến đấu để bảo vệ quốc gia của họ khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới sau cái chết của Vua T’Challa.

Khi người Wakanda cố gắng nắm bắt chương tiếp theo của họ, các anh hùng phải hợp tác với nhau với sự giúp đỡ của War Dog NakiaEverett Ross và tạo ra một con đường mới cho vương quốc Wakanda. [/nd] [SH #1|https://streamhide.to/e/ts0oaum1kmyk] [SP #2|https://ssplay.net/v/148363427983389.html?auto=false] [SB #3|https://sbhight.com/e/v6lzg5i6c8w3.html]
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/6.5] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem