Vương Giả Thiên Hạ - Kingdom (2019)
0 lượt xem
Vương Giả Thiên Hạ - Kingdom (2019)
Xem phim
[Vương Giả Thiên Hạ - Kingdom (2019)]
[stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Vương Giả Thiên Hạ - Kingdom (2019) [/info] [nd] Vương Giả Thiên Hạ - Kingdom (2019) Phim dựa trên bộ manga nổi tiếng cùng tên của Nhật Bản.

Bộ phim là hành trình thống nhất Trung Hoa của Tần Thủy Hoàng, nhưng là câu chuyển kể về một thiếu niên tên Shin (Tín) cùng những thử thách cam go, những trận chiến đẫm máu mà cậu cần vượt qua để có thể trở thành một vị tướng quân vĩ đại. [/nd] [SH #1|https://streamhide.to/e/oidpg2umvp8y] [SB #2|https://sbbrisk.com/e/auv32uo812mg.html]
Trạng thái [stt/HD Thuyết Minh] [sc/6.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem