Công Lý Man Rợ - Savage Salvation (2022)
0 lượt xem
Công Lý Man Rợ - Savage Salvation (2022)
Xem phim
[Công Lý Man Rợ - Savage Salvation (2022)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Công Lý Man Rợ - Savage Salvation (2022) [/info] [nd] Công Lý Man Rợ - Savage Salvation (2022) Đó là về một người cảnh vệ ( Jack Huston) nhằm mục đích ngăn chặn đại dịch thuốc phiện đang phá hủy thị trấn của anh ta bằng cách giết những người tham gia vào tổ chức.

Kinh thánh được trích dẫn xuyên suốt, với một câu - "Phước cho những người gìn giữ hòa bình vì họ là con trai của Đức Chúa Trời" - được dùng để biện minh cho một cơn thịnh nộ giết người. Bạo lực gây sốc có chủ ý bao gồm cưa chân tay, sử dụng vũ khí tấn công cực mạnh và kẻ thủ ác lấy đinh đâm vào mắt trước khi bị đóng đinh. [/nd] [SH #1|https://streamhide.to/e/c2s3pptx7u6p] [SP #2|https://ssplay.net/v/878093461195627.html?auto=false] [SB #3|https://sbhight.com/e/p3v4lj9p4re2.html] [OK #4|https://ok.ru/videoembed/4312782801534]
Cập nhật 12/02/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.6] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem