Thần Bài Kaiji 2: Con Bạc Cuối Cùng - Kaiji 2: The Ultimate Gambler (2011)
0 lượt xem
Thần Bài Kaiji 2: Con Bạc Cuối Cùng - Kaiji 2: The Ultimate Gambler (2011)
Xem phim
[Thần Bài Kaiji 2: Con Bạc Cuối Cùng - Kaiji 2: The Ultimate Gambler (2011)]
[stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim] [info] [+] Thần Bài Kaiji 2: Con Bạc Cuối Cùng - Kaiji 2: The Ultimate Gambler (2011) [/info] [nd] Thần Bài Kaiji 2: Con Bạc Cuối Cùng - Kaiji 2: The Ultimate Gambler (2011) Phần 2 của phim được tiếp tục khi Kaiji lại rơi vào con đường túng quẫn và bị bắt xuống cống làm việc. Tại đây anh đã thỏa thuận với công ty quản lý của mình về việc cho anh lên mặt đất và kiếm được số tiền 200 triệu Yên từ 1 triệu Yên ban đầu trong vòng 14 ngày.

Kaiji sẽ làm gì để có thể “làm giàu” trong thời gian quá ngắn như thế? [/nd] [SP #1|https://ssplay.net/v/927598465647962.html?auto=false] [SB #2|https://sbbrisk.com/e/5l2egqqcc1pl.html] [OK #3|https://ok.ru/videoembed/4376049093246]
Cập nhật 03/03/2023
Trạng thái [stt/HD Vietsub] [sc/5.3] [dl/https://twitter.com/vinaphim]
Năm phát hành
Nhiều người cũng xem